Little Known Facts About Oulu.

oulu photo

Oulun Lippo Pesis käynnisti kausi­kort­ti­kam­panjan – ”Emmehän me nyt despatchedään rova­nie­me­läi­sille halua hävitä”

#oulufirefighters #palomieskalenteri2018 #kauppakeskusvalkea #sokosherkkuoulu #tuulinikkiphotography

Onnela avasi ovensa Kastellissa – ”Onnelaan tullaan asumaan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti”

Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lu­e­sih­tee­ri Joo­nas Lep­pä­nen sa­noo, et­tä vies­ti it­ses­sään on sel­lai­nen, jon­ka moni va­sem­mis­to­lai­nen voi­si al­le­kir­joit­taa. Va­le­mai­nok­sen le­vit­tä­mis­tä hän pi­tää erit­täin va­ka­va­na asi­a­na.

Oulu is renowned for its excellent bicycle routes, which get you round the city effortlessly and safely even with the cold Winter season. To rent a bicycle check out Pyörä-Suvala, Lekatie 27. Should you be keeping at Nallikari Tenting, Leiritie ten, they even have bikes to rent for site visitors costing €12/working day.

Yksi kestävän kehityksen eteen ahkeroivista on Oulun kansainvälinen koulu. youtu.be/a6xZtus-pxE käyttäjältä @YouTube #vihreälippu

Mostly a food items sector, featuring clean and conserved foods different from reindeer meat to Asian specialities. The marketplace as well as encompassing 'aitat' (or barns) also give a variety of souvenir-kind products.  edit

Kuka a fantastic read ta­han­sa voi eh­dot­taa pal­kit­ta­vaa kau­pun­gi­no­saa – omia kul­mia, lo­ma­koh­det­ta, naa­pu­ri­kau­pun­gi­no­saa tai hen­kis­tä ko­tia, kun­han alue on ur­baa­ni kau­pun­gi­no­sa.

#photography #design #ig_portrait #ig_global #studio #radiovoice #suoralähetys #yleoulu #makeup #behindthescene #working #worry #Stay #studiolive #firefighter #workingfirefighter #body #Health

Vuo­den kau­pun­gi­no­sa this content -kil­pai­lus­sa et­si­tään viih­tyi­sää ja yh­tei­söl­lis­tä kau­pun­gi­no­saa, jos­sa on mo­ni­puo­lis­ta, uu­den­tyyp­pis­tä­kin toi­min­taa, ak­tii­vi­sia Homepage pai­kal­lis­toi­mi­joi­ta ja hyvä asua.

Ennak­ko­ää­nestys sai koil­lis­maa­laiset liikkeelle – Posiolla prosent­ti­lu­kemat Oulusta huipussa

Kau­pun­gi­no­sien ak­tii­vi­suus ja avoin kan­sa­lais­toi­min­ta – eri­tyi­ses­ti asuk­kai­den, yh­dis­tys­10, yri­tys­ten ja kau­pun­gin yh­teis­työ – li­sää­vät ko­toi­suut­ta ja hy­vin­voin­tia.

Onnela avasi ovensa Kastellissa – my company ”Onnelaan tullaan asumaan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti”

Hätälä laajentaa kala­teh­das­taan suurin­ves­toin­nilla – kustan­nu­sarvio thirty miljoonaa euroa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *